پشتیبانی
Telephone number of پشتیبانی 5000-1333-3595-35
Menu

اندیشه مثبت

اندیشهﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ به کیفیت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻨﺪ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن و ﻗﺪرت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑبکنید و ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي برسید. ﻣﺜﺒﺖ اندیشی ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع انگیزه بخش ذهنی نیست. ﺑﻠﮑﻪ تاثیری ﺳﺎزﻧﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه گیری ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي و ﺧﻼقیت ﺷﻤﺎ دارد.ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺜﺒﺖﺗﺮ و ﺧﻮش بین تر شوید در ﺗﻤﺎﻣﯽ جنبه های زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺷﺎدﺗﺮ خواهید ﺑﻮد. اﻣﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ این موقعیت را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اندیشه ﻫﺎي منفی ﺷﻤﺎ را از ﻗﺪرت ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ﺑکنید و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ بدهید ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد منفی بیندیشید یا ﺣﺮف ﻣﻨﻔﯽ بزنید ﻗﺪرﺗﺘﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯽ دهید اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ و تدافعی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ می دهد.اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ و رنجش می کنید ﺑﻪ ﻣﺮور، اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ فیزیکی ﺷﻤﺎ را بیمار ﮐﻨﺪ وﺣﺘﯽ رواﺑﻄﺘﺎن را ﻣﺴﻤﻮم ﺳﺎزد. ﻣﺜﺒﺖ اندیشی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ذﻫﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اوج ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ. اندیشه ﻣﻨﻔﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎري ذﻫﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺷﻤﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاین اﮔﺮ ﻣﯽ خواهید یک زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎشید ﻫﺪﻓﺘﺎن باید این ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺧﻮد اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ اﯾﺠﺎد کنید و از ﺷﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻼص شوید .از بین ﺑﺮدن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻬﻢ ترین ﻗﺪﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ توانید ﺑﻪ ﺳﻮي سلامتی، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺣﺎل ﺧﻮش ﺑﺮدارید. ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ شوید و بخواهید روحیه ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ شید کیفیت زﻧﺪﮔﯽ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺒﻮد پیدا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﻏﯿﺎب اﺣﺴﺎﺳﺎت منفی ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و این تولید خوشبختی، ﺷﺎدي و اﺣﺴﺎس موفقیت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

1 نظر

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

محتوای بیشتر در این بخش:

گروه خیریه فردای سبز

معرفی گروه فردای سبز

گروه فرهنگی خیریه‌ی فردای سبز در سال ۱۳۷۵ توسّط جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف پایه ریزی و در سال ۱۳۷۶ تاسیس شد. از آن جا که منظور از فرهنگ در این گروه، فرهنگ والا و زیبای اسلامی و قرآنی است، و با توجّه به عنایات و توجّهات فراوانی که در فرهنگ اسلامی به عدالت، دستگیری از نیازمندان، رسیدگی به محرومان و یتیمان و اهتمام ورزیدن به احسان و نیکی به دیگران شده است، در فردای سبز برای حرکت در این راستا و هم چنین ترویج و اشاعه فرهنگ آن تلاش می شود. در همین مسیر اعضای گروه علاوه بر تلاش برای ارتقای سطح فکری و اعتقادی خود، برای آن که بتوانند وضع اجتماعی و شرایط موجود در در جامعه را بهتر بشناسند و در جهت اجرای فرامین الهی و کمک به خلق خدا گام بردارند و هم چنین برای این که اطرافیان و دانشگاهیان را در حدّ توان با این فرهنگ اسلامی آشنا سازند و مسیری را برای آن ها در جهت احسان و نیکی و عادت به اخلاق کریمه هموار نمایند، خود اقدام به شناخت خانواده های محروم و کمک به آن‌ها نمودند.

درباره گروه فرهنگی خیریه فردای سبز        شیوه پرداخت کمک های نقدی


 

♥♥دانلود رایگان♥♥

بسته «رازهای ثروت و موفقیت»

دانلود 3 کتاب الکترونیکی در یک پکیج

پول و موفقیت، فقط با کمی حساب و کتاب و شانس به دست نمی آید

 برای موفقیت در این راه باید نحوه تفکر خود را تغییر دهید

1- جزوه: "21 تمرین اختصاصی برای جذب ثروت"

2- جزوه: "آموزش هدفگذاری در 12 گام توسط برایان تریسی"
3- کتاب: "بزرگترین راز"

با عمل به دستورات و روش هایی که در این 3 کتاب، آموزش داده می شود،

سریع تر و راحت تر از آنچه تصور می کنید،

به اهداف و خواسته های خود خواهید رسید

همین حالا این بسته آموزشی را دانلود و 

حرکت به سمت موفقیت و تحقق رویاهای خود را آغاز کنید

 

     دانلود رایگان بسته

 رازهای ثروت و موفقیت

پیشنهاد هدف سبز

برای دریافت آموزش ها و مطالب انحصاری

و همچنین کوپن های تخفیف ویژه

هدف سبز را در اینستاگرام دنبال کنید

عضویت در اینستاگرام هدف سبز

در ایستاگرام hadafesabz را جستجو کنید

یا به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://instagram.com/hadafesabz

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کانال تلگرام هدف سبز

رازهای موفقیت در زندگی

مطالب و آموزش های ویژه ما را

در کانال تلگرام هدف سبز دنبال کنید

کانال تلگرام هدف سبز

برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید

برای عضویت اینجا کلیک کنید

در خبرنامه سایت عضو شوید و جدیدترین مقالات، مطالب و دانلودها را در ایمیل خود دریافت کنید

عضویت در خبرنامه

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

 

پرفروش ترین محصولات


 

 هدف سبز-آموزش مبانی موفقیت

کتاب تمرکز


 

کتاب جادوی تجسم خلاق


 

کتاب 28 روز تا موفقیت

دانلود کتاب 28 روز تا موفقیت

شما بسیاری از قوانین موفقیت و مهارت های ایجاد عادت های جدید و مثبت و حذف عادت های مخرب را قبلاً یاد گرفته اید. حالا فقط باید تمرین کنید. اکنون، زمان اقدام است. و باید هر چه زودتر با استفاده از یک برنامه تمرینی مناسب و مفرح، به دانسته های خود عمل کنیم. و تنها راه رسیدن به موفقیت در هر زمینه ای از زندگی، تمرین، تمرین و تمرین است.

برای عضویت روی تصویر کلیک کنید

عضویت در تلگرام هدف سبز

Go to top