پشتیبانی
Telephone number of پشتیبانی 5000-1333-3595-35
Menu

باورهای خود را مورد سوال قرار دهید

باورهای خود را مورد سوال قرار دهید

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎور ﻣﯽﮔﻮید: ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺎ اﯾﻤﺎن راﺳﺦ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎشید تبدیل ﺑﻪ واﻗﻌیت ﻣﯽ ﮔﺮدد. رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ عمیق ترین ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻤﺎﺳﺖ، ﺧﻮاه ا ین ﺑﺎورﻫﺎ حقیقی و یا ﮐﺎذب ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﺳﻮي دیگر، ﻫﻤﻪ ﺑﺎورﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ این ﺑﺎورﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اید ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زیادی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ. ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ می بینید ﺑﺎور ﻧﻤﯽ کنید ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ را از ﻗﺒﻞ ﺑﺎور ﮐﺮده اید می بینید پس می توانیدﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎشیدﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺧﺸﻨﻮد و ﺧﻮش بین ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ این اﻣﮑﺎن ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ درﺑﺎره ﺧﻮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎورهای ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ باشید اینها ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاهیددﺳﺖ پیدا کنید.

ﻣﻀﺮﺗﺮ ین ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮانیدداﺷﺘﻪ ﺑﺎشید ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ اینها ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺧﻮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیهاي ﺧﻮد دارید و ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻏﻠﺐ این ﺑﺎورﻫﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﺆال آﻧﻬﺎ را پذیرفته اید اﻏﻠﺐ این ﺑﺎورﻫﺎ را در دوران ﮐﻮدﮐﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ اید ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺻﺪ در ﺻﺪ واقعیت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﮔﺮ اﺣﺴﺎس کنید ﮐﻪ در زمینهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و یا ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺎ محدودیت رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﺪ،این اﻣﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ می پیوندد و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ در این زمینه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽ ﮔﺮدید ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ رﯾﭽﺎرد ﺑﺎخ در ﮐﺘﺎب ﺗﻮﻫﻤﺎت ﻣﯽ نویسد «: روي ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎﯾﺘﺎن ﭘﺎﻓﺸﺎري کنید ﺗﺎ ﺑﻪ راستی ﺑﺎ محدودیت رو ﺑﻪ رو گردید.

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

گروه خیریه فردای سبز

معرفی گروه فردای سبز

گروه فرهنگی خیریه‌ی فردای سبز در سال ۱۳۷۵ توسّط جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف پایه ریزی و در سال ۱۳۷۶ تاسیس شد. از آن جا که منظور از فرهنگ در این گروه، فرهنگ والا و زیبای اسلامی و قرآنی است، و با توجّه به عنایات و توجّهات فراوانی که در فرهنگ اسلامی به عدالت، دستگیری از نیازمندان، رسیدگی به محرومان و یتیمان و اهتمام ورزیدن به احسان و نیکی به دیگران شده است، در فردای سبز برای حرکت در این راستا و هم چنین ترویج و اشاعه فرهنگ آن تلاش می شود. در همین مسیر اعضای گروه علاوه بر تلاش برای ارتقای سطح فکری و اعتقادی خود، برای آن که بتوانند وضع اجتماعی و شرایط موجود در در جامعه را بهتر بشناسند و در جهت اجرای فرامین الهی و کمک به خلق خدا گام بردارند و هم چنین برای این که اطرافیان و دانشگاهیان را در حدّ توان با این فرهنگ اسلامی آشنا سازند و مسیری را برای آن ها در جهت احسان و نیکی و عادت به اخلاق کریمه هموار نمایند، خود اقدام به شناخت خانواده های محروم و کمک به آن‌ها نمودند.

درباره گروه فرهنگی خیریه فردای سبز        شیوه پرداخت کمک های نقدی


 

♥♥دانلود رایگان♥♥

بسته «رازهای ثروت و موفقیت»

دانلود 3 کتاب الکترونیکی در یک پکیج

پول و موفقیت، فقط با کمی حساب و کتاب و شانس به دست نمی آید

 برای موفقیت در این راه باید نحوه تفکر خود را تغییر دهید

1- جزوه: "21 تمرین اختصاصی برای جذب ثروت"

2- جزوه: "آموزش هدفگذاری در 12 گام توسط برایان تریسی"
3- کتاب: "بزرگترین راز"

با عمل به دستورات و روش هایی که در این 3 کتاب، آموزش داده می شود،

سریع تر و راحت تر از آنچه تصور می کنید،

به اهداف و خواسته های خود خواهید رسید

همین حالا این بسته آموزشی را دانلود و 

حرکت به سمت موفقیت و تحقق رویاهای خود را آغاز کنید

 

     دانلود رایگان بسته

 رازهای ثروت و موفقیت

پیشنهاد هدف سبز

برای دریافت آموزش ها و مطالب انحصاری

و همچنین کوپن های تخفیف ویژه

هدف سبز را در اینستاگرام دنبال کنید

عضویت در اینستاگرام هدف سبز

در ایستاگرام hadafesabz را جستجو کنید

یا به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://instagram.com/hadafesabz

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کانال تلگرام هدف سبز

رازهای موفقیت در زندگی

مطالب و آموزش های ویژه ما را

در کانال تلگرام هدف سبز دنبال کنید

کانال تلگرام هدف سبز

برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید

برای عضویت اینجا کلیک کنید

در خبرنامه سایت عضو شوید و جدیدترین مقالات، مطالب و دانلودها را در ایمیل خود دریافت کنید

عضویت در خبرنامه

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

 

پرفروش ترین محصولات


 

 هدف سبز-آموزش مبانی موفقیت

کتاب تمرکز


 

کتاب جادوی تجسم خلاق


 

کتاب 28 روز تا موفقیت

دانلود کتاب 28 روز تا موفقیت

شما بسیاری از قوانین موفقیت و مهارت های ایجاد عادت های جدید و مثبت و حذف عادت های مخرب را قبلاً یاد گرفته اید. حالا فقط باید تمرین کنید. اکنون، زمان اقدام است. و باید هر چه زودتر با استفاده از یک برنامه تمرینی مناسب و مفرح، به دانسته های خود عمل کنیم. و تنها راه رسیدن به موفقیت در هر زمینه ای از زندگی، تمرین، تمرین و تمرین است.

برای عضویت روی تصویر کلیک کنید

عضویت در تلگرام هدف سبز

Go to top