پشتیبانی
Telephone number of پشتیبانی 5000-1333-3595-35
Menu
قانون جذب و تجسم خلاق

قانون جذب و تجسم خلاق

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮد را تغییر بدهید در ﻫﺮ ﻣﻮرد اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاهیدﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را تغییر بدهید و ﺑﻪ نتایج جدیدی برسید باید تصاویر ذهنی خودانگاره خود را تغییر بدهید ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ، ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زیادی ذﻫﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺎت ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎي آن، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ…

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎور ﻣﯽﮔﻮید: ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺎ اﯾﻤﺎن راﺳﺦ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎشید تبدیل ﺑﻪ واﻗﻌیت ﻣﯽ ﮔﺮدد. رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ عمیق ترین ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻤﺎﺳﺖ، ﺧﻮاه ا ین ﺑﺎورﻫﺎ حقیقی و یا ﮐﺎذب ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﺳﻮي دیگر، ﻫﻤﻪ ﺑﺎورﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ این ﺑﺎورﻫﺎ…

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
هنری دیوید تورو می نویسد:اگر کاخ هایی روی هوا بنا کرده اید، کار بیهوده ای انجام نداده اید جای آنها همانجاست، فقط باید پایه هایشان را بسازید. بگذارید رؤیاهایتان شکل بگیرند و این کار را با خیال پردازی آغاز کنید. هر وقت ایده ای به ذهن تان می رسد، آن…

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺗﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮﺑﯽ هستید. اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺗﺎن ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ، تشویق و ﺣﻤﺎﯾﺘﺘﺎن می کردند، اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺎور ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎ این ﺑﺎور ﺑﺰرگ ﻣﯽ شدید ﮐﻪ آدم ﺧﻮب و ارزﺷﻤﻨﺪي هستید…

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮید اﮔﺮ ﺗﺼﻮیری از آﻧﭽﻪ را ﻣﯽ ﺧﻮاهید و ﻣﺎیلید ﮐﻪ بشوید ﺑﻪ ﻣﺪت ﮐﺎﻓﯽ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ کنید ﺑﻪ زودي دقیقا ﻫﻤﺎن چیزی ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدید می شوید . روزي روزﮔﺎري زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪوداً 30 ﺳﺎل از ﺳﻨﺶ ﻣﯽ…

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
در بین مدافعان قانون جذب قانون معروفی وجود دارد به نام قانون بال پروانه به اینصورت که بال زدن یک پروانه در جنگل های آمازون روی توفان های دریایی سواحل جنوبی خلیج فارس تأثیر می گذارد . این فرضیه که حتی بال زدن یک پروانه کوچک می تواند با عث…

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
وقتی شما چیزی را می خواهید زمین و زمان دست به دست هم می دهد تا شما به ان چیز برسید.فرایند جذب -که در ادامه توضیح خواهم داد- راه های رسیدن به هدفتان را پیش پای شما قرار می دهد.نه یک راه بلکه صد یا هزاران راه. شما می توانید…

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
قانون جذب یکی از سلسله قوانینی است که بر زندگی ما جاری بوده ولی بسیاری از افراد از آن بی‏خبرند. همانند قانون جاذبه زمین که تا قبل از آنکه نیوتن آنرا کشف کند هیچ کس از آن خبری نداشت اما آن قانون به قوت خود بر طبیعت جاری بود. قانون…

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
صفحه2 از3

گروه خیریه فردای سبز

معرفی گروه فردای سبز

گروه فرهنگی خیریه‌ی فردای سبز در سال ۱۳۷۵ توسّط جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف پایه ریزی و در سال ۱۳۷۶ تاسیس شد. از آن جا که منظور از فرهنگ در این گروه، فرهنگ والا و زیبای اسلامی و قرآنی است، و با توجّه به عنایات و توجّهات فراوانی که در فرهنگ اسلامی به عدالت، دستگیری از نیازمندان، رسیدگی به محرومان و یتیمان و اهتمام ورزیدن به احسان و نیکی به دیگران شده است، در فردای سبز برای حرکت در این راستا و هم چنین ترویج و اشاعه فرهنگ آن تلاش می شود. در همین مسیر اعضای گروه علاوه بر تلاش برای ارتقای سطح فکری و اعتقادی خود، برای آن که بتوانند وضع اجتماعی و شرایط موجود در در جامعه را بهتر بشناسند و در جهت اجرای فرامین الهی و کمک به خلق خدا گام بردارند و هم چنین برای این که اطرافیان و دانشگاهیان را در حدّ توان با این فرهنگ اسلامی آشنا سازند و مسیری را برای آن ها در جهت احسان و نیکی و عادت به اخلاق کریمه هموار نمایند، خود اقدام به شناخت خانواده های محروم و کمک به آن‌ها نمودند.

درباره گروه فرهنگی خیریه فردای سبز        شیوه پرداخت کمک های نقدی


 

♥♥دانلود رایگان♥♥

بسته «رازهای ثروت و موفقیت»

دانلود 3 کتاب الکترونیکی در یک پکیج

پول و موفقیت، فقط با کمی حساب و کتاب و شانس به دست نمی آید

 برای موفقیت در این راه باید نحوه تفکر خود را تغییر دهید

1- جزوه: "21 تمرین اختصاصی برای جذب ثروت"

2- جزوه: "آموزش هدفگذاری در 12 گام توسط برایان تریسی"
3- کتاب: "بزرگترین راز"

با عمل به دستورات و روش هایی که در این 3 کتاب، آموزش داده می شود،

سریع تر و راحت تر از آنچه تصور می کنید،

به اهداف و خواسته های خود خواهید رسید

همین حالا این بسته آموزشی را دانلود و 

حرکت به سمت موفقیت و تحقق رویاهای خود را آغاز کنید

 

     دانلود رایگان بسته

 رازهای ثروت و موفقیت

پیشنهاد هدف سبز

برای دریافت آموزش ها و مطالب انحصاری

و همچنین کوپن های تخفیف ویژه

هدف سبز را در اینستاگرام دنبال کنید

عضویت در اینستاگرام هدف سبز

در ایستاگرام hadafesabz را جستجو کنید

یا به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://instagram.com/hadafesabz

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کانال تلگرام هدف سبز

رازهای موفقیت در زندگی

مطالب و آموزش های ویژه ما را

در کانال تلگرام هدف سبز دنبال کنید

کانال تلگرام هدف سبز

برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید

برای عضویت اینجا کلیک کنید

در خبرنامه سایت عضو شوید و جدیدترین مقالات، مطالب و دانلودها را در ایمیل خود دریافت کنید

عضویت در خبرنامه

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

 

پرفروش ترین محصولات


 

 هدف سبز-آموزش مبانی موفقیت

کتاب تمرکز


 

کتاب جادوی تجسم خلاق


 

کتاب 28 روز تا موفقیت

دانلود کتاب 28 روز تا موفقیت

شما بسیاری از قوانین موفقیت و مهارت های ایجاد عادت های جدید و مثبت و حذف عادت های مخرب را قبلاً یاد گرفته اید. حالا فقط باید تمرین کنید. اکنون، زمان اقدام است. و باید هر چه زودتر با استفاده از یک برنامه تمرینی مناسب و مفرح، به دانسته های خود عمل کنیم. و تنها راه رسیدن به موفقیت در هر زمینه ای از زندگی، تمرین، تمرین و تمرین است.

برای عضویت روی تصویر کلیک کنید

عضویت در تلگرام هدف سبز

Go to top