پشتیبانی
Telephone number of پشتیبانی 5000-1333-3595-35
Menu

ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮد را تغییر بدهید

در ﻫﺮ ﻣﻮرد اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاهیدﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را تغییر بدهید و ﺑﻪ نتایج جدیدی برسید باید تصاویر ذهنی خودانگاره خود را تغییر بدهید

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ، ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زیادی ذﻫﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺎت ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎي آن، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اید و آﻧﻬﺎ را واﻗﻌﯽ ﻣﯽ پندارید ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺪﺗﺮین ﺑﺎورﻫﺎ، ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ اینها ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ در زمینه ای اﺣﺴﺎس ﮐﻤﺒﻮد کنید این باورها ﺑﻪ ﻧﺪرت درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﻣﺎ اﮔﺮآﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ارزیابی کنید درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺪاق وﺣﻘﯿﻘﺖ پیدا می کنند.

ﮐﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ بایداﻧﺠﺎم دهید این اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه را زیر ﺳﺆال ببرید بیایید ﻓﺮض را ﺑﺮ این بگذاریم که این باورها حقیقی نیستند. ﺑﺮاي ﻟﺤﻈﻪ اي ﺗﺼﻮر کنید ﮐﻪ ﺑﺎ هیچ محدودیتی روبه رو نیستیدﺗﺼﻮر کنید ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ خواهید دﺳﺖ پیدا می کنید ﺗﺼﻮر کنید ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ.

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﺗﺼﻮر کنید ﮐﻪ ﺑبتوانید دو ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﯽ کنید ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ کنید ﺗﺼﻮر کنید بتوانید در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ي زﻧﺪﮔﯽ کنید اتومبیل ﺑﻬﺘﺮي ﺳﻮار شوید و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎشید تصور کنید ﮐﻪ بتوانید یکی  از اﻋﻀﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در زمینهﮐﺎري ﺧﻮد باشید . ﺗﺼﻮر کنید ﮐﻪ یکی از ﻣﺤﺒﻮب ترین و ﺳﺮﺷﻨﺎس ترین شخصیتهای اﺟﺘﻤﺎع و دنیای ﺗﺠﺎرت ﺑﺎشیدﺗﺼﻮر کنید از آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮﺧﻮردارید و از چیزیﻧﻤﯽ هراسید. ﺗﺼﻮر کنید می توانید ﻫﺮ ﻫﺪﻓﯽ را ﺑﺮاي ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ بگیرید و ﺑﻪ آن برسید این ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﻣﯽ کنیدﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن تغییر ﮐﻨﺪ.

ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع از میان ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻫﺮاﺳﻬﺎ و آزاد ﮐﺮدن توانمندی های ﺑﺎﻟﻘﻮه این اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺎورﻫﺎي ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ، ﺳﺎزﻧﺪه، ﻣﺜﺒﺖ و جدید بدهید.

از کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

 نوشته برایان تریسی

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

گروه خیریه فردای سبز

معرفی گروه فردای سبز

گروه فرهنگی خیریه‌ی فردای سبز در سال ۱۳۷۵ توسّط جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف پایه ریزی و در سال ۱۳۷۶ تاسیس شد. از آن جا که منظور از فرهنگ در این گروه، فرهنگ والا و زیبای اسلامی و قرآنی است، و با توجّه به عنایات و توجّهات فراوانی که در فرهنگ اسلامی به عدالت، دستگیری از نیازمندان، رسیدگی به محرومان و یتیمان و اهتمام ورزیدن به احسان و نیکی به دیگران شده است، در فردای سبز برای حرکت در این راستا و هم چنین ترویج و اشاعه فرهنگ آن تلاش می شود. در همین مسیر اعضای گروه علاوه بر تلاش برای ارتقای سطح فکری و اعتقادی خود، برای آن که بتوانند وضع اجتماعی و شرایط موجود در در جامعه را بهتر بشناسند و در جهت اجرای فرامین الهی و کمک به خلق خدا گام بردارند و هم چنین برای این که اطرافیان و دانشگاهیان را در حدّ توان با این فرهنگ اسلامی آشنا سازند و مسیری را برای آن ها در جهت احسان و نیکی و عادت به اخلاق کریمه هموار نمایند، خود اقدام به شناخت خانواده های محروم و کمک به آن‌ها نمودند.

درباره گروه فرهنگی خیریه فردای سبز        شیوه پرداخت کمک های نقدی


 

♥♥دانلود رایگان♥♥

بسته «رازهای ثروت و موفقیت»

دانلود 3 کتاب الکترونیکی در یک پکیج

پول و موفقیت، فقط با کمی حساب و کتاب و شانس به دست نمی آید

 برای موفقیت در این راه باید نحوه تفکر خود را تغییر دهید

1- جزوه: "21 تمرین اختصاصی برای جذب ثروت"

2- جزوه: "آموزش هدفگذاری در 12 گام توسط برایان تریسی"
3- کتاب: "بزرگترین راز"

با عمل به دستورات و روش هایی که در این 3 کتاب، آموزش داده می شود،

سریع تر و راحت تر از آنچه تصور می کنید،

به اهداف و خواسته های خود خواهید رسید

همین حالا این بسته آموزشی را دانلود و 

حرکت به سمت موفقیت و تحقق رویاهای خود را آغاز کنید

 

     دانلود رایگان بسته

 رازهای ثروت و موفقیت

پیشنهاد هدف سبز

برای دریافت آموزش ها و مطالب انحصاری

و همچنین کوپن های تخفیف ویژه

هدف سبز را در اینستاگرام دنبال کنید

عضویت در اینستاگرام هدف سبز

در ایستاگرام hadafesabz را جستجو کنید

یا به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://instagram.com/hadafesabz

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کانال تلگرام هدف سبز

رازهای موفقیت در زندگی

مطالب و آموزش های ویژه ما را

در کانال تلگرام هدف سبز دنبال کنید

کانال تلگرام هدف سبز

برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید

برای عضویت اینجا کلیک کنید

در خبرنامه سایت عضو شوید و جدیدترین مقالات، مطالب و دانلودها را در ایمیل خود دریافت کنید

عضویت در خبرنامه

آدرس ایمیل خود را وارد کنید:

 

پرفروش ترین محصولات


 

 هدف سبز-آموزش مبانی موفقیت

کتاب تمرکز


 

کتاب جادوی تجسم خلاق


 

کتاب 28 روز تا موفقیت

دانلود کتاب 28 روز تا موفقیت

شما بسیاری از قوانین موفقیت و مهارت های ایجاد عادت های جدید و مثبت و حذف عادت های مخرب را قبلاً یاد گرفته اید. حالا فقط باید تمرین کنید. اکنون، زمان اقدام است. و باید هر چه زودتر با استفاده از یک برنامه تمرینی مناسب و مفرح، به دانسته های خود عمل کنیم. و تنها راه رسیدن به موفقیت در هر زمینه ای از زندگی، تمرین، تمرین و تمرین است.

برای عضویت روی تصویر کلیک کنید

عضویت در تلگرام هدف سبز

Go to top