کلیپ تصویری

کلیپ انگیزشی قهرمان

دانلود کلیپ انگیزشی قهرمان
نوشته شده توسط: هدف سبز

اگر از افراد مختلف بپرسید که می خواهند در زندگی برنده باشند یا یک بازنده مسلم است که بیشتر آنها می گویند می خواهند برنده باشند.

اما این پاسخ خود پرسشی را در ذهن ایجاد می کند. «برنده بودن در زندگی چگونه است و معنای واقعی برنده بودن چیست؟»

دیدگاه خود را اینجا بنویسید