خوشبینی
  • خوشبینی یعنی قدرت. این رازی است که تمام انسانهای موفق و بزرگ تاکید دارند که با رسیدن به آن توانسته اند مو ...

    خوشبینی یعنی قدرت. این رازی است که تمام انسانهای موفق و بزرگ تاکید دارند که با رسیدن به آن توانسته اند موانع بزرگی را پشت سر بگذارند. نلسون ماندلا،ارنست شاکلتون و النور روزولت متفق القول هستند که فقط ...

    بیشتر بخوانید

close-link

close-link